Odstąpienie od umowy

Zwroty/wymiana

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny.
 2. Bieg terminu rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy oraz zwrócić Towar Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 4. Oświadczenie należy kierować na adres: torebki.elegance@gmail.com
 5. Towar w stanie niezmienionym, NIEUŻYWANY (NOWY), dobrze zabezpieczony, tak aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu z dowodem zakupu powinien być zwrócony na adres:
  Elegance Barbara Dębska,
  ul. Kawaleryjska 17a lokal 31f,
  15-324 Białystok,
  Informujemy, że nie przyjmujemy paczek za pobraniem, usługą e-przesyłka lub paczkomatami. Koszt zwrotu Produktu ponosi Konsument. 
 • Usługodawca po stwierdzeniu nienaruszalności zwróconego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru i oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi pieniądze za towar. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 • Istnieje możliwość wymiany towaru, na inny: np. kolor, model itp. na koszt kupującego. Jeżeli wymieniany produkt ma inną cenę niż pierwszy zakup różnica musi zostać uregulowana przed wysłaniem produktu.
  Jeżeli do wymiany dojdzie nie z winy Sklepu, kupujący pokrywa koszty przesyłek. 

Shopping Cart
Scroll to Top